הפרעה סכיזופרניפורמית- דמויית סכיזופרניה

הפרעה סכיזופרניפורמית- דמויית סכיזופרניה

הפרעת סכיזופרניפורם – Schizophreniform

 

 1. שתיים (או יותר) מהבאים, כל אחד מהם נכח משמעותית במהלך תקופה של חודש אחד (או פחות אם טופל בהצלחה). לפחות אחד מהבאים חייב להיות (1), (2), או (3):
 2. דלוזיות.
 3. הזיות (הלוצינליות).
 4. דיבור לא מאורגן (למשל השמטות בתדירות גבוהה (derailment) או חוסר קוהרנטיות-בלבול).
 5. התנהגות לא מאורגנת באופן קיצוני, או קטטונית.
 6. תסמינים שליליים (למשל, דיבור רגשי מונמך או avolition=חוסר הנעה או מוטיבציה).
 7. אפיזודה של ההפרעה נמשכת לפחות חודש אחד אבל פחות מ- 6 חודשים. כאשר הדיאגנוזה חייבת להיעשות בלי לחכות להחלמה, היא צריכה להיות מסויגת כ”זמנית”.
 8. הפרעה סכיזואפקטיבית והפרעת דכאון או הפרעה ביפולארית עם מאפיינים פסיכוטיים נשללו, כי או (1) אפיזודות של דיכאון מז’ורי או מאניה לא הופיעו ביחד עם התסמינים בשלב האקטיבי, או (2) אם הופיעו אירועי מצב-רוח במקביל לתסמיני השלב הפעיל, הם הופיעו למשך זמן מינורי מסך הכל פרק הזמן של תקופות המחלה הפעילה והשרידית.
 9. ההפרעה אינה מיוחסת להשפעותיו הפיסיולוגיות של חומר כלשהו (למשל סמים , תרופות) או ממצב רפואי אחר.

ציין אם

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור

עם פרוגנוזה טובה: מאפיין זה מצריך נוכחות של לפחות שניים מהבאים: הופעה בולטת של סימפטומים פסיכוטיים בתוך 4 שבועות מתחילת השינויים הנראים בהתנהגות לא רגילה או בתפקוד; בלבול או מבוכה; תפקוד תעסוקתי וחברתי טוב מלפני המחלה; והעדר אפקט שטוח או קהה.

ללא פרוגנוזה טובה: כאשר שניים או יותר מהמאפיינים  לעיל לא התקיימו.

ציין אם:

עם קטטוניה (מתייחס לקריטריון הקטטוניה הקשור עם מחלה נפשית אחרת, להגדרה, עמ’ 60-61).

ציין מידת חומרה נוכחית:

החומרה נמדדת על ידי הערכה כמותית של הסימפטומים העיקריים של פסיכוזה, כולל דלוזיות, הלוצינציות, דיבור לא מאורגן, התנהגות פסיכומוטורית אבנורמלית, ותסמינים שליליים. כל אחד מהסימפטומים האלה עשוי להיות נצפה במידת החומרה הנוכחית שלו (הכי חמור בשבעת הימים האחרונים) בסולם של 5 דרגות מ- 0 (לא נוכח) ועד 4 (נוכח וחמור).

שם לב: אבחון ההפרעה יכול להיעשות ללא שימוש בציין מידת החומרה.לחזרה לעמוד הבית- ד”ר אילן טל

פסיכוזה קצרה וחולפת

פסיכוזה קצרה וחולפת

קריטריונם

הפרעה פסיכוטית קצרה – Brief Psychotic Disorder

א. קיימים אחד או יותר מהסימפטומים הבאים. לפחות אחד מהסימפטומים הבאים (1, 2 או 3) חייב להתקיים:

 1. דלוזיות (מחשבות שווא)
 2. הלוצינציות (הזיות קוליות)
 3. דיבור לא מאורגן (למשל לעתים תכופות ירידה מהפסים או חוסר קוהרנטיות [אין קשר בין המילים]).
 4. התנהגות מוגזמת, לא מאורגנת או קטטונית.

שים לב : אין לכלול את הסימפטום אם הוא תגובה מקובלת מבחינה תרבותית.

ב. משך האפיזודה של ההפרעה הוא לפחות יום אחד אבל פחות מחודש, תוך חזרה מלאה לרמת תפקוד פרה-מורבידית.

ג. לא  ניתן להסביר את ההפרעה טוב יותר באמצעות דיכאון מאג’ורי או הפרעה ביפולארית עם סממנים פסיכוטיים או הפרעה פסיכוטית אחרת כמו סכיזופרניה או קטטוניה. כמו כן ההפרעה לא מיוחסת להשפעות  פסיכולוגיות של חומר (למשל שימוש לרעה בסמים, תרופות) או מצב רפואי אחר.

יש לציין אם:

עם גורם לחץ ניכר (BRIEF REACTIVE PSYCHOSIS  ) : אם הסימפטומים מופיעים בתגובה לאירועים,  שבאופן נפרד או ביחד, יהיו מלחיצים באופן ניכר כמעט עבור כל אחד בנסיבות דומות בתרבות האנושית.

ללא גורם לחץ/גורמי לחץ  נראה לעין: אם הסימפטומים אינם מתקיימים בתגובה לאירועים שבאופן נפרד או ביחד יהיו מלחיצים באורח ניכר כמעט כל אחד בתרבות הפרט.

לאחר הלידה (postpartum onset ) – כאשר ההתחלה הינה במהלך היריון או תוך כדי 4 שבועות לאחר הלידה.

יש לציין אם:

עם קטטוניה- (מתייחס לקריטריונים של קטטוניה המתקשרים להפרעה נפשית אחרת).

ציון חומרה נוכחית: החומרה מדורגת על פי הערכה כמותית של הסימפטומים העיקריים של פסיכוזה, לרבות דלוזיות, הלוצינציות, דיבור לא מאורגן, התנהגות פסיכו מוטורית אבנורמלית וסימפטומים שליליים. כל אחד מהסימפטומים הללו יכול להיות מדורג בשל דרגת החומרה שלו (הכי חמור במהלך השבוע האחרון) על גבי סולם של 5 דרגות – החל מ-0 (לא קיים) ל-4 (קיים וחמור).

שים לב: האבחנה של הפרעה פסיכוטית  קצרה יכולה להיעשות ללא השימוש בסממני חומרה אלה (דהיינו ב- (specifier.

 חזרה לבלוג- ד”ר אילן טל