דיכאון קליני מז’ורי

דיכאון קליני מז’ורי

דיכאון מז’ורי – Major Depressive Episode

 1. A. 5 (או יותר) מהסימפטומים הבאים היו קיימים במשך אותם השבועיים ומייצגים שינוי מהתנהגות קודמת, לפחות אחד מהסימפטומים הוא או (1) מצב רוח מדוכא או (2) איבוד עניין או הנאה.

הערה: לא כולל סימפטומים שבמובהק משויכים למצב רפואי אחר.

 1. מצב רוח דכאוני רוב היום, כמעט כל יום, שדווח בדיווח עצמי (תחושת עצבות, ריקנות, או חוסר תקווה) או נצפה על ידי אחרים (הערה: אצל ילדים ומתבגרים יכול להיות מצב רוח עצבני).
 2. צמצום בולט בעניין או הנאה בכל, או כמעט כל פעילויות רוב היום, כמעט כל יום (דיווח עצמי או נצפה ע”י אחרים).
 3. ירידה משמעותית במשקל לא בדיאטה או עליה במשקל (שינוי ב 5% ממשקל הגוף תוך חודש), או ירידה/ עליה בתיאבון כמעט כל יום (בילדים, נכשלה הציפייה לעליה במשקל).
 4. נדודי שינה או יתר שינה כמעט כל יום.
 5. תסיסה פסיכומוטורית או האטה מוטורית כמעט כל יום (נצפה ע”י אחרים, לא דיווח עצמי בלבד על תחושת חוסר מנוחה או האטה).
 6. תשישות או חוסר אנרגיה כמעט כל יום.
 7. תחושת חוסר ערך או אשמה מוגזמת או לא מותאמת (שיכולה להיות דלוזיה), כמעט כל יום.
 8. צמצום היכולת להתרכז או לחשוב, או הססנות, כמעט כל יום.
 9. מחשבות חוזרות על מוות (לא רק פחת ממוות), רעיונות חוזרים של התאבדות בלי תכנון ספציפי, או ניסיון התאבדות, או תכנון לבצע התאבדות.

 

 1. B. הסימפטומים גורמים למצוקה משמעותית או לפגם בתפקוד החברתי, התעסוקתי, או תחומי תפקוד משמעותיים אחרים.

 

 1. C. האפיזודה אינה קשורה לסימפטומים פיזיולוגיים של חומרים או למצב רפואי אחר.

הערה: קריטריונים A-C מייצגים דיכאון מאג’ורי.

הערה: תגובה לאובדן משמעותי, נכות, מחלה קשה.. עלולה לכלול סימפטומים הדומים לדיכאון מאג’ורי. למרות שהתסמינים יכולים להיות מובנים בהקשרם ומותאמים לאובדן. יש להביא בחשבון שהסטרסורים הללו יכולים להוביל לדיכאון על כן יש לבחון כל מקרה לגופו, להתייחס להסטוריה של האדם ולבצע הערכה קלינית מעמיקה.

 

 1. D. הופעת הדיכאון המאג’ורי אינה מוסברת טוב יותר ע”י: סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית, הפרעה סכיזופורמית, הפרעה דלוזיונאלית, או הפרעות בספקטרום הסכיזופרניה ספציפיות/ לא ספציפיות והפרעה פסיכוטית אחרת.

 

 1. E. מעולם לא היו אפיזודות מאניות או היפומאניות.

הערה: בלעדיות זו אינה מיושמת אם כל האפיזודות הכמו- מאניות או היפומאניות מצביעות או מיוחסות להשפעות פיזיולוגיות של מצב רפואי אחר.

 

 

 

דיכאון

דיכאון

קירטריונים למצב דכאוני

אפיזודה דכאונית – Major Depressive episode

 1. 5 (או יותר) מהסימפטומים הבאים הופיעו במהלך 2 שבועות ומייצגים שינוי מהתפקוד הקודם: לפחות אחד מהסימפטומים הוא או מצב תת דכאוני או איבוד עניין או הנאה.

הערה: אל תכלול סימפטומים שבבירור יש ליחסם למצב רפואי אחר.

 1. מצב רוח דכאוני רוב היום, כמעט כל היום, לפי אינדיקציה של דו”ח סובייקטיבי (לדוגמא, מרגיש עצוב, ריקני, חסר תקווה) או אבחנה שנעשתה על ידי אחרים (לדוגמא, מופיע כשהוא מלא דמעות). (הערה: אצל ילדים ומתבגרים יכול להיות מצב רוח עצבני).
 2. עניין או הנאה ירודים באופן ניכר, בכל או כמעט בכל פעילויות רוב היום, כמעט כל יום (על ידי אינדיקציה של דו”ח סובייקטיבי או תצפית).
 3. אובדן משקל משמעותי כאשר לא עושים דיאטה או מעלים במשקל (לדוגמא, שינוי של יותר מ-5% ממשקל הגוף במשך חודש) או ירידה או עליה בתיאבון, כמעט בכל יום. (הערה: בילדים יש לקחת בחשבון גם אי הצלחה לעלות במשקל כפי שמצופה)
 4. אינסומניה או היפרסומניה כמעט בכל יום
 5. התרגשות/תסיסה/(agitation) או עיכוב/איחור (retardation) פסיכומוטורי כמעט בכל יום (נצפה על ידי אחרים, או רק תחושות סובייקטיביות של חוסר מנוחה או היותו איטי יותר).
 6. עייפות (fatigue) או אובדן אנרגיה כמעט כל יום
 7. תחושות של חוסר ערך או אשמה מוגזמת או לא מותאמת (שיכולה להיות דלוזיונית) כמעט בכל יום (לא רק גינוי עצמי- self reproach או אשמה לגבי היותו חולה).
 8. יכולת מופחתת לחשוב או להתרכז או חוסר החלטיות- indecisiveness, כמעט בכל יום (על ידי דו”ח סובייקטיבי או כפי שנצפה על ידי אחרים)
 9. מחשבות חוזרות על מוות (לא רק פחד מלמות), מחשבות אובדניות (suicidal ideation) חוזרות ללא תכנית ספציפית, או ניסיון להתאבדות או תכנית ספציפית לביצוע התאבדות.
 10. הסימפטומים גורמים למצוקה (distress) משמעותית קלינית או ליקוי תעסוקתי או חברתי, או בתחומים חשובים אחרים בתפקוד.
 11. האפיזודה אינה קשורה להשפעות פיזיולוגיות של חומרים או מצב רפואי אחר.

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור

הערה:קריטריונים A-C מהוות אפיזודות דיכאון מאז’ורי. הפרעות דיכאון מאז’ורי הן שכיחות בהפרעה ביפולארית 1, אך הן לא נדרשות לצורך האבחנה של הפרעה ביפולארית 1.

הערה:תגובות לאובדן משמעותי (לדוגמא, שכול, כסף, אבדות מאסון טבע, מחלה רפואית קשה או חוסר יכולת) עלולות לכלות את התחושות של עצב עז (intense), הרהורים על האובדן, אינסומניה- נדוני שינה, חוסר תיאבון, ירידה במשקל שצוינו בקריטריון A, העלולים להיות דומים לאפיזודת דיכאון. על אף שהסימפטומים אלה עשויים להיות מובנים או נחשבים למותאמים לאובדן, ההופעה של אפיזודת דיכאון מאז’ורי בנוסף לתגובה הנורמלית לאובדן משמעותי צריכה להילקח בחשבון. החלטה זו, בואפן בלתי נמנע דורשת הפעלת שקול דעת קליני, המבוסס על ההיסטוריה של האדם ונורמות תרבותיות לביטוי המצוקה בקונטקסט האובדן.