קבוצת ההפרעות הפסיכטיות DSM

זהו דף מקדים לקבוצת ההפרעות הפסיכוטיות אשר מקובצות בתפריט תחת דף זה. פסיכוזה- הכוונה למצב בו לאדם יש אמונה מסויימת שאינה נתנת להפרכה בשום צורה, ודרך ההסקה שיצרה את המחשבה  אינה לוגית

התוצאה הינה מחשבות אשר אין להן אחיזה במציאות, לרוב מחשבות של רדיפה, אשר משפיעות באופן מהותי על אדם ועל תפקודו