הפרעת אישיות גבולית- בורדרליין

הפרעת אישיות גבולית- בורדרליין

 

הפרעת אישיות גבולית – Borderline Personality Disorder

 

A            תבנית מופשטת של אי יציבות ביחסים בין-אישיים, דימוי עצמי ורגשות, המסומנים                כאימפולסיביים. מתחיל בהתבגרות המאוחרת ונוכח במגוון של הקשרים, כאשר מתקיימים                חמישה (או יותר) מהבאים:

1.     מאמץ מטורף להימנע מנטישה אמיתית או מדומיינת (לא כולל התנהגות אובדנית או פגיעה עצמית המצוינת בקריטריון 5).

2.     תבנית של יחסים בין-אישיים לא יציבים ומתוחים המאופיינים בהופעה לסירוגין של אידיאליזציה או דה-וליואציה קיצוניים לאחר.

3.     הפרעת זהות: תחושת העצמי או הדימוי העצמי אינם יציבים בצורה בולטת ועקבית.

4.     אימפולסיביות, לפחות בשני אזורים שהינם בעלי פוטנציאל להרס עצמי (לדוגמא: בזבזנות, יחסי מין, שימוש בחומרים, נהיגה חסרת אחריות, זלילה binge eating). לא כולל התנהגות אובדנית או פגיעה עצמית המצוינת בקריטריון 5.

5.     התנהגות אובדנית חוזרת, מחוות או איומים או התנהגות של פגיעה עצמית.

6.     חוסר יציבות רגשית כתוצאה מתגובתיות במצב הרוח (אפיזודה דיספורית עוצמתית, עצבנות/חוסר נוחות או חרדה, בדרך כלל נמשכת מספר שעות ולעיתים נדירות יותר מכמה ימים).

7.     תחושת ריקנות כרונית.

8.     כעס רב עוצמה שאינו מותאם או קושי לשלוט בכעס הזה (הפגנה תדירה של מצב הרוח, כעס עקבי, מאבק גופני חוזר).

9.     חשיבה פרנואידית הקשורה ללחץ או סימפטומים דיסוציאטיביים חמורים, המופיעים באופן זמני.

 
צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור.

הפרעת אישיות אנטיסוציאלית

הפרעת אישיות אנטיסוציאלית

הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית – Antisocial Personality Disorder

 

A            תבנית רחבה של זלזול וביזוי זכויות של אחרים, המתרחשת מגיל 15 אשר מתקיימים בה שלושה או יותר מהקריטריונים הבאים:

1.     כישלון להסכים לנורמות חברתיות המכבדות התנהגות חוקיות, כפי שנצפה באופן חוזר ונשנה על ידי התנהגויות המהוות עילה למעצר.

2.     הונאה/מרמה המרומזת על ידי שקרים חוזרים ונישנים, שימוש בשמות בדויים או רמיית אחרים לצורך רווח אישי או הנאה.

3.     אימפולסיביות או כישלון לתכנן מראש.

4.     מזג חם/רגזנות ואגרסיביות המרומזת באמצעות עלבונות או מאבקים פיזיים חוזרים.

5.     התעלמות וזלזול חסר זהירות בקשר לביטחון האישי ולביטחונם של אחרים.

6.     חוסר אחריות עקבית, הבאה לידי ביטוי בכישלון להחזיק התנהגויות עקביות במקום העבודה או לכבד התחייבויות כספיות. 

7.     העדר חרטה המאופיין באדישות כלפי האחר או ברציונליזציה לאַחֵר שנפגע, שהתעלל/התנכל לו, או העדר חרטה אחרי שגנב מאחרים.

B            היחיד הינו לפחות בן 18

C            ישנן ראיות להפרעת התנהגות (conduct Disorder) אשר החלה לפני גיל 15.

D            הופעתה של התנהגות אנטי סוציאלית אינה מתרחשת באופן בלעדי במהלך הופעתה של                סכיזופרניה או הפרעה בי-פולארית.
צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור
 

 

DSM5 טרנסברסיזם

DSM5 טרנסברסיזם

טרנסווסטיט – Transvestic Disorder

א .במשך תקופה של לפחות 6 חודשים,  עוררות מינית חוזרת ועזה מקרוסדרסינג. הדבר בא לידי ביטוי על ידי פנטסיות, דחפים או התנהגויות.

ב. הפנטזיות, דחפים מיניים, או ההתנהגויות גורמות למצוקה או ליקוי משמעותיים מבחינה קלינית

בתחומים חשובים חברתיים, תעסוקתיים, או אחרים של תפקוד.

 וות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור.

ציין אם:

 • עםפטישיזם: אם עוררמינית נגרמת על ידיבדים, חומרים, אובגדים.
 • עם:autogynephiliaגירוי מיניעל ידי מחשבותאו תמונותשל עצמיכנקבה

ציין אם:

 • בסביבה מבוקרת: מצייןזאת בעיקרהחלים עלאנשים חיים במוסדיים או אחרותהגדרות שבוהזדמנויותלשמלהצולבתמוגבלות.
 • במצב של הפוגה מלאה: לא הייתה שוםמצוקהאו פגיעהבפאן החברתי, תעסוקתי,אואזורים אחרים שלתפקודלמשך 5שנים לפחותבניגודלסביבה לא מבוקרת.

פדופיליה לפי DSM5

פדופיליה לפי DSM5

פדופיליה – Pedophilic Disorder

קריטריונים לאבחון

א .במשך תקופה של לפחות 6 חודשים, חוזרת ונשנית, פנטסיות מיניות מעוררות ,דחפים מיניים, או התנהגויות  הקשורות בפעילות מינית עם ילד או ילדים לפני גיל התבגרות )בדרך כלל בגיל 13 שנים או צעירות יותר).

ב. הפרט פעל על הדחפים המיניים האלה  או על הפנטסיות המיניות ואלו עלולים לגרום למצוקה ניכרת או קושי בינאישי.

ג. הפרט הוא לפחות בן 16 ולפחות 5 שנים יותר מאשר הילד או ילדים בקריטריון א’.

הערה:  אין לכלול פרטים בגיל ההתבגרות מאוחרת המעורבים בקשר מיני מתמשך במערכת יחסים עם בני 12-13.

צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור.

ציין אם:

 • נמשך רק לילדים
 • לגברים
 • לנשים
 • גם לגברים וגם לנשים
 • מוגבל לגילוי עריות

 

סדיזם לפי DSM

סדיזם לפי DSM

צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור.

סדיזם – Sexual Sadism Disorder

קריטריונים לאבחון 302.84 (F65.52)

 1. עוררות מינית עזה וחוזרת כתוצאה מסבל נפשי או פיזי של אדם אחר, שבא לידי ביטוי בפנטזיות, דחפים או התנהגויות, על פני תקופה של 6 חודשים לפחות.
 2. האדם פעל על פי דחפים מיניים אלו עם אדם תמים אחר ללא הסכמתו או שהדחפים המיניים או הפנטזיות הללו גורמים למצוקה משמעותית מבחינה קלינית, או פוגעים בתחום החברתי, תעסוקתי או בתחומים חשובים אחרים בתפקוד האדם.

 

Specify if:  

בסביבה מבוקרת: האפיון הספציפי הזה רלוונטי לאנשים אשר חיים במסגרות מוסדיות או אחרות, אשר בהן אפשרות האדם להיות מעורב בהתנהגויות סאדיסטיות מיניות הן מוגבלות.

ברימיסיה מלאה: האדם לא פעל על פי דחפיו עם אדם תמים ללא הסכמתו, ואין מצוקה או פגיעה משמעותית בתחום החברתי, תעסוקתי או בתחומים אחרים בתפקוד, לפחות במשך חמש שנים, בסביבה לא מבוקרת.

מזוכיזם לפי DSM

מזוכיזם לפי DSM

מזוכיזם – Sexual Masochism Disorder

קריטריונים לאבחון 302.83 (F65.51)

 1. עוררות מינית עזה חוזרת כתוצאה מהמעשה של להיות מושפל, מוכה, קשור או התנהגויות אחרות שגורמות לסבל, שבאות לידי ביטוי בפנטזיות, דחפים או התנהגויות, על פני תקופה של 6 חודשים לפחות.
 2. הפנטזיות, הדחפים המיניים או התנהגויות גורמות למצוקה קלינית משמעותית או לפגיעה בתפקוד החברתי, תעסוקתי או בתחומים אחרים חשובים של תפקוד.

 

Specify if:  

יחד עם Asphyxiophilia  \ חנק ארוטיאם האדם מעורב בפרקטיקה של חנק נשימתי בכדי להשיג עוררות מינית.

צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור.

Specify if:  

בסביבה מבוקרת: האיפיון הספציפי הזה רלוונטי לאנשים אשר חיים במסגרות מוסדיות או אחרות, אשר בהן אפשרות האדם להיות מעורב בהתנהגויות מאזוכיזם מיני הן מוגבלות.

ברימיסיה מלאה: האדם לא פעל על פי דחפיו עם אדם תמים ללא הסכמתו, ואין מצוקה או פגיעה משמעותית בתחום החברתי, תעסוקתי או בתחומים אחרים בתפקוד, לפחות במשך חמש שנים, בסביבה לא מבוקרת.

 

 

קלפטומניה- קריטריונים

קלפטומניה- קריטריונים

קלפטומניה – Kleptomania

 • כישלון חוזר לעמוד בפני דחפים לגנוב חפצים שאינם נחוצים לשימוש אישי ואף לא בשל ערכם הכספי.
 • תחושה גוברת של מתח באופן מיידי לפני ההודאה בגניבה.
 • הנאה, סיפוק או הקלה בזמן ההודאה בגניבה.
 • הגניבה לא בהכרח מבטאת כעס או נקמה והיא לא תגובה של דלוזיה או הלוצינציה.
 • לא ניתן להסביר את הגניבה טוב יותר על ידי הפרעת התנהגות (conduct disorder), אפיזודה מאנית או הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית.

משיכה לאש והצתה- פירומניה, קריטריונים

משיכה לאש והצתה- פירומניה, קריטריונים

קריטריונים לפירומניה לפי DSM

פירומניה – Pyromania

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור

קריטריונים לאבחון:

 • יותר ממקרה אחד של הצתת אש מכוונת או מחושבת.
 • התעוררות או מתח לפני מעשה ההצתה.
 • קסם, עניין, סקרנות או משיכה לאש ומצבים להם קשורה (לדוגמא: אביזרים הקשורים לאש, שימושים באש, תוצאות האש) .
 • הנאה, סיפוק או רגיעה בעת הצתת האש או כאשר האדם נמצא כעד ראייה או נוטל חלק בתוצאות ההצתה.
 • הצתת האש לא נעשית: לרווח כספי, לביטוי אידיאולוגיות חברתיות- פוליטיות, להסתרת פעילות קרימינלית, לבטא כעס או נקמה, לשיפור תנאי חיים של מישהו, כמענה לדילוזיה או הלוצינציה או כתוצאה של שיפוט לקוי (לדוגמא בהפרעה נוירו-קוגניטיבית, נכות אינטלקטואלית/ שכלית- הפרעה התפתחותית אינטלקטואלית,  הרעלת תוכן).
 • הצתת האש לא יכולה להיות מוסברת טוב יותר ע”י הפרעת התנהגות (conduct disorder), אפיזודה מאנית או הפרעת אישיות אנטיסוציאלית.

בעיית התנהגות לא הולמת אצל ילדים- קריטריונים

בעיית התנהגות לא הולמת אצל ילדים- קריטריונים

במסגרת פרוייקט הקריטריונים של ספר האבחנות האמריקאי

הפרעת התנהגות חמורה – Conduct Disorder

A. דפוס התנהגות עקבי חוזר ומתמשך שבו הזכויות הבסיסיות של אחרים או נורמות חברתיות תואמות גיל עיקריות, או כללים, מופרים, כפי שבאו לידי ביטוי בלפחות שלושה מתוך 15 הקריטריונים במשך 12 חודשים מתוך כל אחת מהקריטריונים למטה, כאשר לפחות אחד הקריטריונים התקיים למשך 6 חודשים:

תוקפנות לאנשים ולחיות

1. לעתים קרובות בריונים, מאיימים, או מטילים אימה על אחרים.

2. לעתים קרובות יוזם קרבות פיזיים.

3. השתמשו בנשק שיכול לגרום לנזק גופני חמור לאחרים (למשל ,מחבט, לבנים, בקבוק שבור, סכין, אקדח).

4. היה אכזרי פיזית לאנשים.

5. היה אכזרי פיזית לבע”ח.

6. גנב/גזל תוך התמודדות עם קורבן ( למשל שוד, חטיפת ארנק, סחיטה, שוד מזוין).

7. אילץ מישהו לפעילות מינית

הרס של רכוש

8. עוסק במתכוון במסגרת/סביבת אש מתוך כוונה של גרימת נזק חמור.

9. באופן מכוון הרס רכוש אחרים (שלא ע”י הפעלת/מסגרת אש).

מרמה או גנבה

10. פרץ לבית של מישהו אחר, בנין או מכונית.

11. לעתים קרובות משקר כדי להשיג סחורות (goods) או טובת הנאה או מעדיף להימנע מהתחייבויות ( כלומר “חסרונות” אחרים).

12. גנב פריטים בעלי ערך לא טריוויאלי מבלי להתעמת עם הקורבן (לדוגמא, גניבה מחנויות, אך ללא פריצה; זיוף).

הפרות חמורות של חוקים

13. לעתים קרובות נשאר בחוץ בלילה למרות איסורי הורים, מתחיל לפני גיל 13.

14. ברח מהבית בין לילה לפחות פעמיים בזמן שגר עם ההורים או בבית ההורים הפונדקאים, או פעם אחת מבלי לחזור לתקופה ארוכה.

15. לעתים קרובות בורח מביה”ס , מתחיל לפני גיל 13.

B. ההפרעה בהתנהגות גורמת לפגם משמעותי מבחינה קלינית בתפקוד החברתי, אקדמי או תעסוקתי.

C. אם היחיד הוא בן 18 ומעלה, קריטריונים לא ייענו להפרעת אישיות אנטיסוציאלית.

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור

מאפיין/ציין אם:

312.81(F91.1) סוג של תחילת הילדות: אנשים הראו לפחות אחד מהסימפטומים המאפיינים של הפרעת ההתנהגות לפני גיל 10.

312.81(F91.2) סוג של תחילת גיל ההתבגרות: אנשים הראו שום סימפטומים מאפיינים של הפרעת התנהגות לפני גיל 10.

312.89(F91.9) הופעה לא מוגדרת: קריטריון עבור אבחנה של הפרעת התנהגות נמצא, אבל אין מספיק אינפורמציה זמינה בכדי לקבוע אם ההתחלה של הסימפטום הראשון היה לפני או אחרי גיל 10.

ציין אם:

עם רגשות פרו-חברתיות מוגבלות: עבור מאפיין זה אצל האדם היה חייב היה להופיע לפחות שניים מהקריטריונים הבאים באופן עקבי למשך לפחות 12 חודשים , במערכות יחסים /ומסגרות מרובות. מאפיינים אלו משקפים את דפוס האינדיבידואל של תפקודים רגשיים ובינאישיים לאורך תקופה זו ולא רק מפגשים מזדמנים בכמה סיטואציות. לכן, כדי ליישם הקריטריון למאפיין , יש צורך במגוון מקורות מידע. בנוסף ללדיווח העצמי של הפרט, חשוב להעריך דיווחים של אחרים אשר מכירים את הפרט לאורך זמן (לדוגמא, הורים, מורים, עמיתים לעבודה, משפחה מורחבת, קבוצת השווים).

העדר חרטה או אשמה: לא מרגיש רע או אשם כאשר עושה משהו רע ( לא לכלול חרטה שמופיעה רק כאשר נתפס ו/או צפוי לעונש). האינדיבידואל מראה חוסר עניין כללי בנוגע להשלכות השליליות של מעשיו. לדוגמא, האינדיבידואל לא חש חרטה אחרי שפגע במישהו או שלא אכפת לו מההשלכות של שבירת כללים.

קשוח- העדר אמפטיה: מתעלם ולא מתעניין ברגשות אחרים. האדם מתואר כקר ואדיש. האדם נראה יותר מתעניין בנוגע להשפעות/תוצאות של מעשיו על עצמו, יותר מאשר לתוצאות על אחרים, אפילו כאשר המעשים מסתיימים בנזק משמעותי לאחרים.

לא מתעניין בהופעה: לא מביע עניין בנוגע להופעה דלה/בעייתית בביה”ס, בעבודה, או בפעילויות חשובות נוספות. האדם לא הציג מאמץ הכרחי כדי להראות טוב, אפילו כשהציפיות ברורות, ובד”כ מאשים אחרים בהופעה הדלה שלו.

אפקט רדוד או חסר: לא מביע רגשות או מראה תחושות/רגשות לאחרים, חוץ מדרכים שנראות רדודות, לא כן, או שטחי (לדוגמא, מעשים שמנוגדים לרגשות שמוצגים, יכול “להדליק” “ולכבות” רגשות במהירות) או כאשר ביטויים רגשיים מופיעים כדי לזכות ( לדוגמא, רגשות מוצגים כדי לתחמן או לאיים על אחרים).

מאפיין חומרה נוכחי:

מתון: מעט אם בכלל בעיות ההתנהגות הקיימות בכדי לאבחן נמצאות, ובעיות ההתנהגות יוצרות , באופן יחסי, נזק קטן לאחרים (לדוגמא, משקר, השתמטות/היעדרות, נשאר בחוץ אחרי חשכה בלי הסכמה, שבירת כללים נוספים).

בינוני: מספר בעיות ההתנהגות והשפעתם על אחרים הוא ביניים בין אלו שסווגו מתון לאלו שסווגו חמור (לדוגמא, לגנוב מבלי להתעמת עם הקורבן, ונדליזם).

חמור: בעיות התנהגות רבות בנוסף לאלו הנדרשות בכדי לאבחן קיימות, או שבעיות ההתנהגות גורמות נזק רב לאחרים (לדוגמא, מין כפוי, אכזריות פיזית, שימוש בנשק, גניבה תוך כדי עמידה מול הקורבן, פריצה).

הפרעת התפרצות בלתי צפויה

הפרעת התפרצות בלתי צפויה

הפרעת כעס מתפרץ (בעיה בבקרת הדחף) – Intermitant Explosive Disorder

קריטריונים לאבחון

 1. התפרצויות התנהגותיות חוזרות ונשנות, אשר מייצגים כשל ביכולת לשלוט בדחפים תוקפניים, אשר מתבטאים באחת מבין שתי הצורות.
 • תוקפנות מילולית (התפרצויות זעם, תוכחות, ויכוחים או ריבים), או תוקפנות פיסית כלפי רכוש, חיות, או אנשים אחרים, אשר מתרחש לפחות פעמיים בשבוע למשך תקופה של שלושה חודשים. התוקפנות הפיסית אינה מתבטאת בפגיעה או הרס של רכוש, ואינה מתבטאת בפגיעה פיסית לבעלי חיים או אנשים אחרים.
 • שלוש התפרצויות זעם אשר כוללות בתוכן, הרס או פגיעה ברכוש, ו/או פגיעה פיסית אשר כוללת בתוכה פציעה פיסית ממשית כנגד בעלי חיים או אנשים אחרים, אשר מתרחשות בתוך תקופת זמן של 12 חודשים.
 1. עוצמת התפרצות הזעם הבאה לדיי ביטוי במהלך ההתפרצות, אינה מותאמת לסיטואציה או למאפייני הלחץ הסביבתיים.
 2. התפרצויות הזעם החוזרות ונשנות אינן מתוכננות מראש (הן אימפולסיביות ומבוססות כעס).
 3. התפרצויות חוזרות מייצרות מצוקה באדם או ליקויים בתעסוקה, ו/ או ביחסים הבין אישיים, כמו כן עלולים לייצר קשיים כלכלים ו/או השלכות חוקיות (כגון הסתבכות עם החוק, פתיחת תיקים פלילים ועוד’).
 4. הגיל הכרונולוגי הוא לפחות גיל 6 ( או שלב התפתחותי זהה לגיל 6).
 5. התפרצויות הזעם החוזרות אינן יכולות להיות מוסברות טוב יותר באמצעות הפרעות אחרות או נוספות (לדוגמא, דיכאון, הפרעה דו- קוטבית, הפרעה בוויסות מצבי רוח, התפרצויות פסיכוטיות, אישיות אנטיסוציאלית, הפרעת אישיות גבולית) ואינן משויכות למצב רפואי (טראומת ראש, אלצהיימר) או להשפעות של חומרים על הגוף (שימוש בסמים, טיפול תרופתי). לילדים מגיל 6-18 התנהגות תוקפנית אשר קורת כחלק מהפרעת התאמה (adjustment disorder) אינה יכולה להיכלל בדיאגנוסטיקה של הפרעה זו.

הערה: הדיאגנוסטיקה הזאת יכולה להתקבל בנוסף לדיאגנוסטיקה של הפרעת קשב וריכוז (והיפראקטיביות), הפרעת התנהגות, הפרעת התנגדות או רצף האוטיזם, כאשר התפרצויות הזעם הינן בנוסף להתפרצויות הקבועות אשר מאובחנות בהפרעות האחרות לפי השכיחות שלהן, ודורשות התערבות קלינית נוספת.

מאפייני ניתוח

התפרצויות הזעם בהפרעה זו המאופיינים כאימפולסיביים (או מבוססי כעס) מתבטאים בהתפרצות מהירה, לרוב ללא סממנים מקדימים או עם מעט מאד סממנים מקדימים. ברוב המקרים ההתפרצות נמשכת כ30 דק’ ולרוב נגרמת כתגובה להתגרות מינורית, מאדם קרוב או שותף, קולגה ועוד’.

אבחנה מבדלת

 • אבחנה זו לא אמורה להינתן כאשר קריטריון A1 ו\או A2 מתרחשים בעת התפרצות המשויכת להפרעה נפשית אחרת.
 • כאשר קיים מצב רפואי
 • שימוש בסמים ותרופות
 • גמילה מסמים
 • אבחנה זו לא צריכה להינתן לילדים בגיל 6-18 כאשר ניתן לשייך התפרצויות אלו להפרעת התאמה (adjustment disorder) .

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור

אין לתת אבחנה זו כאשר קיימות האבחנות הללו:

 • Disruptive mood dysregulation disorder
 • Antisocial personality disorder
 • Borderline personality disorder
 • Delirium, major neurocognitive disorder
 • ADHD
 • Conduct disorder
 • Oppositional defiant disorder
 • Autism spectrum disorder