קונברסיה, הפרעה קונברסיבית

קונברסיה, הפרעה קונברסיבית

הפרעת המרה (קונברסיבית) – Conversion Disorder

 1. סימפטום אחד או יותר של שינוי בשריר רצוני או בפונקציה חושית.
 2. ממצאים רפואיים מספקים הוכחה שאין התאמה בין הסימפטום למצב הרפואי או הנוירולוגי.
 3. הסימפטום אינו מוספר טוב יותר ע”י הפרעה נפשית או רפואית.
 4. הסימפטום גורם למצוקה משמעותית או לפגיעה בתחום החברתי, או התעסוקתי או בתחומי תפקוד חשובים אחרים.

מאפייני הסימפטום:

 • עם חולשה או שיתוק
 • עם תנועה בלתי נורמלית (כגון רעידות, רתת שריר עוויתי, הפרעה בהליכה).
 • עם סמפטומים של בליעה
 • עם סמפטומים של דיבור (כגון ליקוי הגייה, דיבור עילג)
 • עם התקפים
 • עם אלחוש או העדר תחושה
 • עם סמפטום סנסורי (כגון ראייתי, ריח, מפריע בשמיעה).
 • עם סמפטומים מעורבים

אפיין:

 • אפיזודה חדה – הסמפטומים מתקיימים פחות מ 6 חודשים
 • מתמשך – הסמפטומים מתקיימים מעל 6 חודשים.

אפיין:

 • עם לחץ פסיכולוגי (כתוב מה גורם הלחץ)
 • ללא לחצים פסיכולוגיים
 • צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור

הפרעת חרדת חולי – Illness Anxiety Disorder

הפרעת חרדת חולי – Illness Anxiety Disorder

הפרעת חרדת חולי – Illness Anxiety Disorder

 1. עיסוק יתר בקבלת מחלה רצינית.
 2. אין תסמינים סומטיים, ואם ישנם – הם בעוצמה חלשה. אם קיים מצב רפואי או שאכן ישנו סיכון לפתח מצב רפואי (כגון היסטוריה משפחתית) העיסוק בקבלת המחלה הוא בבירור מוגזם ולא-פרופורציונלי.
 3. יש רמת חרדה גבוהה ביחס לבריאות, והאדם מודאג בקלות לגבי מצב בריאותו.
 4. האדם מבצע התנהגויות הקשורות לבריאות באופן מוגזם (כגון בדיקות חוזרות ונשנות של הגוף לגבי סימני מחלה) או שהוא מפגין המנעויות באופן בלתי מסתגל (כגון נמנע מפגישות עם רופא ומבתי חולים).
 5. העיסוק בחולי קיים לפחות 6 חודשים, כאשר המחלה הספציפית ממנה חוששים יכולה להשתנות לאורך התקופה.
 6. העיסוק המוגזם בחולי לא מוסבר טוב יותר ע”י הפרעה נפשית אחרת (כגון הפרעת סימפטום סומטי, הפרעת פאניקה, הפרעת חרדה מוכללת, BDD, OCD, הפרעה דלוזיונית מסוג סומטי).

צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור

אפיין:

 • סוג מחפש אחר טיפול: שימוש תדיר בטיפול רפואי, כולל ביקור רופאים או בדיקות ופרוצדורות מתמשכות.
 • סוג נמנע מטיפול: שימוש נדיר בטיפול רפואי.

הפרעות סומטיזציה, מחלות פסיכוסומטיות

הפרעות סומטיזציה, מחלות פסיכוסומטיות

הפרעה תסמין גופני – Somatic Symptoms Disorder

A תסמין גופני אחד או יותר שמייצרים הפרעה משמעותית בחיים היומיומיים.

B מחשבות, הרגשות והתנהגויות מוגזמות הקשורות לתסמינים גופניים או הקשורות לדאגות בריאותיות כמודגם להלן:

 1. מחשבות קבועות ולא מידתיות בקשר לכמה רציני התסמין.
 2. רמה גבוהה וקבוע של חרדה בקשר לתסמיני הגוף.
 3. משאבי זמן ואנרגיה מוגזמים המושקעים בדאגות על בריאות.
 4. C. אף אם תסמין גופני עשוי שלא להימשך זמן רב, מצב הסימפטומטיות ממשיך (בד”כ יותר מ 6 חודשים).

מציינים:

מעורבות כאב –  התסמינים הגופניים   מלווים על ידי כאב.

 ממושך –  משך זמן ארוך- יותר מ 6 חודשים

מידת החומרה

קל –  קריטריון B אחד מתקיים

בינוני- 2 או יותר מקריטריוני B מתקיים

צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור.

 חמור – שניים או יותר מקריטריוני B מתקיים, ובנוסף תלונות גופניות רבות או חמורות.