תלישת שיער וקילוף עור

הפרעת תלישת שיער (טריכוטילומניה) – Trichotilomania (Hair-Pulling Disorder)

א. תלישה חוזרת של השיער, וכתוצאה מכך איבוד/נשירת שיער.

ב. ניסיונות חוזרים ונשנים להקטין או להפסיק את משיכת שיער.

ג. משיכת השיער גורמת למצוקה משמעותית מבחינה קלינית או פגיעה חברתית, תעסוקתית, או בתחומי תפקוד חשובים אחרים.

ד. משיכת השיער או נשירת שיער היא אינה מיוחסת למצב רפואי אחר, כמו למשל, מצב דרמטולוגי (בעיה בעור).

ה. משיכת השיער אינה מוסברת טוב יותר על ידי התסמינים של הפרעה נפשית אחרת (לדוגמה, ניסיון  לשפר  פגם או ליקוי נתפס במראה בגוף(.

צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור

הפרעת קילוף עור (עור קטיף) – Excoriation (Skin-Picking) Disorder

א. קלוף עור חוזר וכתוצאה נגעים בעור.

ב. ניסיונות חוזרים ונשנים כדי להקטין או להפסיק קלוף עור.

ג. קלוף העור גורם למצוקה משמעותית מבחינה קלינית או פגיעה חברתית, תעסוקתית, או בתחומי תפקוד חשובים אחרים.

ד. קלוף העור אינו מיוחס להשפעות הפיזיולוגיות של חומר (למשל, קוקאין) או מצב רפואי אחר (לדוגמה, גרדת).

ה. קלוף העור אינו מוסבר טוב יותר על ידי סימפטומים של הפרעה נפשית אחרת (למשל, מחשבות שווא או הזיות מישוש בהפרעה פסיכוטית, ניסיון לשפר פגם או ליקוי נתפס במראה בהפרעת dysmorphic גוף, הפרעת תנועה, או מתוך כוונה לפגוע בעצמו בפציעה עצמית nonsuicidal).