קלפטומניה- קריטריונים

קלפטומניה – Kleptomania

  • כישלון חוזר לעמוד בפני דחפים לגנוב חפצים שאינם נחוצים לשימוש אישי ואף לא בשל ערכם הכספי.
  • תחושה גוברת של מתח באופן מיידי לפני ההודאה בגניבה.
  • הנאה, סיפוק או הקלה בזמן ההודאה בגניבה.
  • הגניבה לא בהכרח מבטאת כעס או נקמה והיא לא תגובה של דלוזיה או הלוצינציה.
  • לא ניתן להסביר את הגניבה טוב יותר על ידי הפרעת התנהגות (conduct disorder), אפיזודה מאנית או הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית.