קונברסיה, הפרעה קונברסיבית

הפרעת המרה (קונברסיבית) – Conversion Disorder

 1. סימפטום אחד או יותר של שינוי בשריר רצוני או בפונקציה חושית.
 2. ממצאים רפואיים מספקים הוכחה שאין התאמה בין הסימפטום למצב הרפואי או הנוירולוגי.
 3. הסימפטום אינו מוספר טוב יותר ע”י הפרעה נפשית או רפואית.
 4. הסימפטום גורם למצוקה משמעותית או לפגיעה בתחום החברתי, או התעסוקתי או בתחומי תפקוד חשובים אחרים.

מאפייני הסימפטום:

 • עם חולשה או שיתוק
 • עם תנועה בלתי נורמלית (כגון רעידות, רתת שריר עוויתי, הפרעה בהליכה).
 • עם סמפטומים של בליעה
 • עם סמפטומים של דיבור (כגון ליקוי הגייה, דיבור עילג)
 • עם התקפים
 • עם אלחוש או העדר תחושה
 • עם סמפטום סנסורי (כגון ראייתי, ריח, מפריע בשמיעה).
 • עם סמפטומים מעורבים

אפיין:

 • אפיזודה חדה – הסמפטומים מתקיימים פחות מ 6 חודשים
 • מתמשך – הסמפטומים מתקיימים מעל 6 חודשים.

אפיין:

 • עם לחץ פסיכולוגי (כתוב מה גורם הלחץ)
 • ללא לחצים פסיכולוגיים
 • צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור