ציקלותימיה

הפרעה ציקלוטמית – Cyclothymic Disorder

  1. לפחות למשך שנתיים (לפחות שנה בילדים ומתבגרים) היו מספר תקופות עם סימפטומים היפומאניים, ואשר לא התמלאו הקריטריונים להפרעה היפומאנית ומספר תקופות עם סימפטומים דיכאוניים, שלא התמלאו כל הקריטריונים להפרעת דיכאון מאז’ורי.

  1. במהלך תקופה של למעלה משנתיים (לפחות שנה בילדים ובמתבגרים), התקופות ההיפומאניה והדיכאון נכחו לפחות מחצית מהזמן, והאדם היה עם הסימפטומים יותר מחודשיים ברצף.

  1. מעולם לא מולאו הקריטריונים לדיכאון מאז’ורי, מאניה או אפיזודה היפומאנית.

  1. הסימפטומים בקריטריון A , אינם מוסברים בצורה טובה יותר על ידי הפרעה סכיזו-אפקטיבית, סכיזופרניה, הפרעה סכיזופראניפורמית, הפרעות דלוזיה, או הפרעה אחרת בספקטרום הסכיזופרניה או הפרעה פסיכוטית אחרת.

  1. הסימפטומים אינם מיוחסים להשפעות פיזולוגיות של חומר (לדוגמא, סם או תרופה) או מצב רפואי אחר (לדוגמא, hyperthyroidism).

  1. הסימפטומים גורמים למצוקה קלינית משמעותית או ליקוי חברתי, תעסוקתי או בתחום אחר משמעותי בתפקוד.

יש לציין אם מופיע עם הפרעת חרדה.