פטישיזם לפי DSM5

פטישיזם – Fetishistic

א. במשך תקופה של לפחות 6 חודשים,  עוררות מינית חוזרת וחזקה nשימוש בחפצים דוממים או התמקדות ספציפית מאוד בחלק גוף שהם לא איברי מין שבאה לידי ביטוי בדחפים, פנטזיות והתנהגויות.

ב. הפנטזיות, דחפים מיניים, או ההתנהגויות גורמות למצוקה או ליקויים משמעותיים מבחינה קלינית בתחומים חברתיים, תעסוקתיים, או אחרים של תפקוד.

ג. אובייקטי הפטיש אינם מוגבלים לפריטי לבוש המשמשים בקרוס-דרסינג כמו בהפרעת הטרנסווסטייט או מכשירים שתוכננו במיוחד עבור גירוי מיני, למשל ויברטור.

ציין אם:

  • בסביבה מבוקרת: מצייןזה בעיקררלוונטילאנשים החיים במוסדות שבהםהזדמנויותלעסוקבהתנהגויותפטישיסטימוגבלות.
  • במצב של הפוגה מלאה: לא הייתה שוםמצוקהאו פגיעהבפאן החברתי, תעסוקתי,אואזורים אחרים שלתפקודלמשך 5שנים לפחותבניגודלסביבה לא מבוקרת.