משיכה לאש והצתה- פירומניה, קריטריונים

קריטריונים לפירומניה לפי DSM

פירומניה – Pyromania

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור

קריטריונים לאבחון:

  • יותר ממקרה אחד של הצתת אש מכוונת או מחושבת.
  • התעוררות או מתח לפני מעשה ההצתה.
  • קסם, עניין, סקרנות או משיכה לאש ומצבים להם קשורה (לדוגמא: אביזרים הקשורים לאש, שימושים באש, תוצאות האש) .
  • הנאה, סיפוק או רגיעה בעת הצתת האש או כאשר האדם נמצא כעד ראייה או נוטל חלק בתוצאות ההצתה.
  • הצתת האש לא נעשית: לרווח כספי, לביטוי אידיאולוגיות חברתיות- פוליטיות, להסתרת פעילות קרימינלית, לבטא כעס או נקמה, לשיפור תנאי חיים של מישהו, כמענה לדילוזיה או הלוצינציה או כתוצאה של שיפוט לקוי (לדוגמא בהפרעה נוירו-קוגניטיבית, נכות אינטלקטואלית/ שכלית- הפרעה התפתחותית אינטלקטואלית,  הרעלת תוכן).
  • הצתת האש לא יכולה להיות מוסברת טוב יותר ע”י הפרעת התנהגות (conduct disorder), אפיזודה מאנית או הפרעת אישיות אנטיסוציאלית.