מניה דיפרסיה, ביפולארית 1, BIPOLAR

הפרעה בי-פולארית 1 – Bipolar I Disorder

קריטריונים לאבחון

 1. הקריטריונים מולאו לפחות לאפיזודה מאנית אחת (קריטריונים A-D עבור אפיזודה מאנית).
 1. ההופעות של אפיזודה מאנית ודיכאון מאז’ורי לא מוסברים טוב יותר על ידי הפרעה סכיזו-אפקטיבית, סכיזופרניה, הפרעה סכיזופרניפורמית, הפרעת דלוזיה או כל סוג אחר על הספקטרום של סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות.

יש לציין אם מופיע עם סימנים של (Specify):

 • anxious distress- מצוקה חרדתית
 • mixed features- תהפוכות מאניה והיפומאניה ודיכאון
 • rapid cycling- מעגליות מהירה
 • Melancholic features- ביולוגי מובהק, מיועד לטיפול תרופתי
 • Atypical features- עליה בתיאבון ובשינה
 • Mood congruent psychotic featurs – מאפיינים פסיכוטים בהלימה עם מצב הרוח
 • Catatonia- קיפאון נוקשה או מצב גופני שניתן לפסל אותו
 • Peripartum onset- תוך כדי הלידה
 • Seasonal pattern- דפוס עונתי. הפרעה שקשורה לחשיפה לאור השמש

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור