הפרעת אישיות פרנואידית

הפרעות אישיות

Personality Disorders

 

הפרעת אישיות פראנואידית – Paranoid Personality Disorder

סימון: (60.0 F) 301.0

 

קריטריונים לאבחון

א. חוסר אמון נרחב/חודר/מחלחל/מופשט  וחשדנות באחרים, כך שהמניעים שלהם נתפסים זדוניים/מרושעים, מתחיל בבגרות המוקדמת ונמצא במספר אופנים, כפי שמצוין בארבע (או יותר) מהנ”ל:

1.חשדנות, ללא בסיס משמעותי, שהאחרים פוגעים, או מרמים אותו/אותה.

2.האדם מוטרד עם ספקות לא מוצדקות על הנאמנות או המהימנות והאמינות של חברים או קרובים.

3.הוא מסויג מלספר סוד לאחרים, בגלל פחד שיעשה שימוש מרושע במידע נגדו.

4. קורא משמעויות מאיימות או מזלזלות/משפילות בתוך אירועים לא מזיקים.

5. מחזיק בעיקשות טינה/עוינות/תרעומת (לא סולח להעלבה, פגיעות, זלזול).

6.חווה תקיפות על המאפיינים/אישיות שלו או שמו הטוב, שלא נראים לאחרים ומגיב במהירות בכעס או בתוקפנות נגדית.

7.יש לו חשד חוזר, ללא הצדקה, לנאמנות של בן הזוג או הפרטנר המיני.

 

ב. לא קורה רק במהלך סכיזופרניה, הפרעה בי פולרית או הפרעת דיכאון עם מאפיינים פסיכוטיים, או הפרעה פסיכוטית אחרת ואי אפשר לקשר את זה להשפעות פיזיולוגיות או מצב רפואי אחר.

 
צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור

הערה: אם הקריטריון נימצא לפני פריצת סכיזופרניה, יש להוסיף “פרה-מורבידי” לדוגמא: הפרעת אישיות פראנואידית (פרה מורבידית).