היפומניה, היפומאניה

אפיזודה היפו-מאנית – Hypomanic episode

 1. תקופה מובחנת של אבנורמליות ומצב רוח שהוא באופן עקבי מרומם מוגזם או עצבני ואנרגיה או פעילות מכוונת מטרה ומתמידה ועולה באופן עקבי ואבנורמלי. נמשכת לפחות 4 ימים עוקבים, מופיעה רוב היום, כמעט כל היום.
 1. במהלך תקופת הפרעות מצב הרוח והפעילות או האנרגיה המוגברות, 3 (או יותר) מהסימפטומים (4 אם מצב הרוח הוא רק עצבני) מתקיימים במידה משמעותית ומייצגים שינוי הנראה לעין מההתנהגות הרגילה:

  1. הערכה עצמית מופרזת או גרנדיוזיות
  2. ירידה בצורך לישון (למשל, מרגיש שנח רק אחרי 3 שעות שינה).
  3. פטפטן יותר מהרגיל או לחוץ להמשיך לדבר
  4. Flight of ideas- טיסת רעיונות או חוויה סובייקטיבית שהמחשבות רצות.
  5. Distractibility- מוסחות (כלומר, תשומת לב שנמשכת בקלות מידי לגורם חיצוני שהוא לא חשוב או לא רלוונטי) שנצפתה או דווחה.
  6. עליה בפעילות מוכוונת מטרה (או חברתית, בעבודה או בי”ס, או מינית) או תסיסה/התרגשות- agitation פסיכומוטורית (כלומר, פעילות שינה מוכוונת מטרה).
  7. מעורבות מוגזמת בפעילויות שיש להן פוטנציאל גבוה לתוצאות כואבות (לדוגמא, מסעות קניה בלתי מרוסנים ,חוסר שיקול דעת /זהירות במיניות או השקעות עסקיות מטופשות).
 1. האפיזודה קשורה לשינוי חד משמעי בתפקיד, שאינו מאפיין את האדם כאשר אין לו את הסימפטומים.

 2. הפרעת מצב הרוח והשינוי בתפקוד ניתנים לצפייה על ידי אחרים.
 1. האפיזודה אינה חמורה כדי לגרום לליקוי ניכר בתפקיד החברתי או תעסוקתי או לחייב אשפוז. אם יש מאפיינים פסיכוטיים, האפיזודה על פי ההגדרה היא מאנית (ולא היפו מאנית).

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור 

 1. לא ניתן לייחס את ההפרעה לאפקטים פיזיולוגיים של חומרים (לדוגמא סמים, תרופות או טיפול).

הערה: אפיזודה היפומאנית מלאה שצצה במהלך טיפול נגד דיכאון- anti-depression treatment (לדוגמא, תרופות או שוק חשמלי) אך נמשכת ברמה של סינדרום מעבר לאפקטים פיזיולוגיים של הטיפול, זו הוכחה מספיקה לאבחנה של אפיזודה היפומאנית. אם זאת, יש לנקוט בזהירות באבחנה במידה וסימפטום אחד או שניים (במיוחד עלייה בעצבנות או תסיסה בעקבת שימוש בטיפול אנטי דיכאון) לא ייחשבו כמספיקים לאבחון אפיזודה היפומאנית וגם לא בהכרח יעידו על diathesis (נטייה מוקדמת לסבול מביפולאריות).

הערה: קריטריונים A-F מהווים אפיזודה היפומאנית. אפיזודות היפומאניות שכיחות בהפרעה דו-קוטבית 1, אך לא בהכרח מהווים אינדיקציה לביפולאריות1 (אפיזודה היפומאנית ללא ביפולאריות).