בעיית התנהגות לא הולמת אצל ילדים- קריטריונים

במסגרת פרוייקט הקריטריונים של ספר האבחנות האמריקאי

הפרעת התנהגות חמורה – Conduct Disorder

A. דפוס התנהגות עקבי חוזר ומתמשך שבו הזכויות הבסיסיות של אחרים או נורמות חברתיות תואמות גיל עיקריות, או כללים, מופרים, כפי שבאו לידי ביטוי בלפחות שלושה מתוך 15 הקריטריונים במשך 12 חודשים מתוך כל אחת מהקריטריונים למטה, כאשר לפחות אחד הקריטריונים התקיים למשך 6 חודשים:

תוקפנות לאנשים ולחיות

1. לעתים קרובות בריונים, מאיימים, או מטילים אימה על אחרים.

2. לעתים קרובות יוזם קרבות פיזיים.

3. השתמשו בנשק שיכול לגרום לנזק גופני חמור לאחרים (למשל ,מחבט, לבנים, בקבוק שבור, סכין, אקדח).

4. היה אכזרי פיזית לאנשים.

5. היה אכזרי פיזית לבע”ח.

6. גנב/גזל תוך התמודדות עם קורבן ( למשל שוד, חטיפת ארנק, סחיטה, שוד מזוין).

7. אילץ מישהו לפעילות מינית

הרס של רכוש

8. עוסק במתכוון במסגרת/סביבת אש מתוך כוונה של גרימת נזק חמור.

9. באופן מכוון הרס רכוש אחרים (שלא ע”י הפעלת/מסגרת אש).

מרמה או גנבה

10. פרץ לבית של מישהו אחר, בנין או מכונית.

11. לעתים קרובות משקר כדי להשיג סחורות (goods) או טובת הנאה או מעדיף להימנע מהתחייבויות ( כלומר “חסרונות” אחרים).

12. גנב פריטים בעלי ערך לא טריוויאלי מבלי להתעמת עם הקורבן (לדוגמא, גניבה מחנויות, אך ללא פריצה; זיוף).

הפרות חמורות של חוקים

13. לעתים קרובות נשאר בחוץ בלילה למרות איסורי הורים, מתחיל לפני גיל 13.

14. ברח מהבית בין לילה לפחות פעמיים בזמן שגר עם ההורים או בבית ההורים הפונדקאים, או פעם אחת מבלי לחזור לתקופה ארוכה.

15. לעתים קרובות בורח מביה”ס , מתחיל לפני גיל 13.

B. ההפרעה בהתנהגות גורמת לפגם משמעותי מבחינה קלינית בתפקוד החברתי, אקדמי או תעסוקתי.

C. אם היחיד הוא בן 18 ומעלה, קריטריונים לא ייענו להפרעת אישיות אנטיסוציאלית.

 צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור

מאפיין/ציין אם:

312.81(F91.1) סוג של תחילת הילדות: אנשים הראו לפחות אחד מהסימפטומים המאפיינים של הפרעת ההתנהגות לפני גיל 10.

312.81(F91.2) סוג של תחילת גיל ההתבגרות: אנשים הראו שום סימפטומים מאפיינים של הפרעת התנהגות לפני גיל 10.

312.89(F91.9) הופעה לא מוגדרת: קריטריון עבור אבחנה של הפרעת התנהגות נמצא, אבל אין מספיק אינפורמציה זמינה בכדי לקבוע אם ההתחלה של הסימפטום הראשון היה לפני או אחרי גיל 10.

ציין אם:

עם רגשות פרו-חברתיות מוגבלות: עבור מאפיין זה אצל האדם היה חייב היה להופיע לפחות שניים מהקריטריונים הבאים באופן עקבי למשך לפחות 12 חודשים , במערכות יחסים /ומסגרות מרובות. מאפיינים אלו משקפים את דפוס האינדיבידואל של תפקודים רגשיים ובינאישיים לאורך תקופה זו ולא רק מפגשים מזדמנים בכמה סיטואציות. לכן, כדי ליישם הקריטריון למאפיין , יש צורך במגוון מקורות מידע. בנוסף ללדיווח העצמי של הפרט, חשוב להעריך דיווחים של אחרים אשר מכירים את הפרט לאורך זמן (לדוגמא, הורים, מורים, עמיתים לעבודה, משפחה מורחבת, קבוצת השווים).

העדר חרטה או אשמה: לא מרגיש רע או אשם כאשר עושה משהו רע ( לא לכלול חרטה שמופיעה רק כאשר נתפס ו/או צפוי לעונש). האינדיבידואל מראה חוסר עניין כללי בנוגע להשלכות השליליות של מעשיו. לדוגמא, האינדיבידואל לא חש חרטה אחרי שפגע במישהו או שלא אכפת לו מההשלכות של שבירת כללים.

קשוח- העדר אמפטיה: מתעלם ולא מתעניין ברגשות אחרים. האדם מתואר כקר ואדיש. האדם נראה יותר מתעניין בנוגע להשפעות/תוצאות של מעשיו על עצמו, יותר מאשר לתוצאות על אחרים, אפילו כאשר המעשים מסתיימים בנזק משמעותי לאחרים.

לא מתעניין בהופעה: לא מביע עניין בנוגע להופעה דלה/בעייתית בביה”ס, בעבודה, או בפעילויות חשובות נוספות. האדם לא הציג מאמץ הכרחי כדי להראות טוב, אפילו כשהציפיות ברורות, ובד”כ מאשים אחרים בהופעה הדלה שלו.

אפקט רדוד או חסר: לא מביע רגשות או מראה תחושות/רגשות לאחרים, חוץ מדרכים שנראות רדודות, לא כן, או שטחי (לדוגמא, מעשים שמנוגדים לרגשות שמוצגים, יכול “להדליק” “ולכבות” רגשות במהירות) או כאשר ביטויים רגשיים מופיעים כדי לזכות ( לדוגמא, רגשות מוצגים כדי לתחמן או לאיים על אחרים).

מאפיין חומרה נוכחי:

מתון: מעט אם בכלל בעיות ההתנהגות הקיימות בכדי לאבחן נמצאות, ובעיות ההתנהגות יוצרות , באופן יחסי, נזק קטן לאחרים (לדוגמא, משקר, השתמטות/היעדרות, נשאר בחוץ אחרי חשכה בלי הסכמה, שבירת כללים נוספים).

בינוני: מספר בעיות ההתנהגות והשפעתם על אחרים הוא ביניים בין אלו שסווגו מתון לאלו שסווגו חמור (לדוגמא, לגנוב מבלי להתעמת עם הקורבן, ונדליזם).

חמור: בעיות התנהגות רבות בנוסף לאלו הנדרשות בכדי לאבחן קיימות, או שבעיות ההתנהגות גורמות נזק רב לאחרים (לדוגמא, מין כפוי, אכזריות פיזית, שימוש בנשק, גניבה תוך כדי עמידה מול הקורבן, פריצה).