ביפולר 2, מניה דיפרסיה סוג 2 , bipolar2

הפרעה בי-פולארית 2 – Bipolar II Disorder

על מנת לאבחן הפרעה ביפולארית מסוג II הכרחי שיתקיימו:

 • הקריטריונים לאפיזודה היפומאנית, בעבר או כיום
 • וגם הקריטריונים לדיכאון מאז’ורי, בעבר או כיום.

קריטריונים לאבחון

 1. הקריטריונים מולאו לפחות לאפיזודה היפומאנית אחת (קריטריונים A-F להיפומאנית כפי שתוארו) ולפחות אפיזודת דיכאון מאז’ורי אחת (קריטריונים A-C תחת הפרעת דיכאון מאז’ורי).
 1. מעולם לא הייתה אפיזודה מאנית
 1. ההופעה ראשונית של אפיזודה היפומאנית ואפיזודת דיכאון מאז’ורי, אינה מוסברות טוב יותר על ידי הפרעה סכיזואפקטיבית, סכיזופרניה, הפרעת סכיזופראניפורמית, הפרעת דלוזיה או הפרעה אחרת מפורטת או לא בספקטרום הסכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות.

הסימפטומים של דיכאון או של מצב של התנהגות לא צפויה הנגרמים כתוצאה משינויים תכופים בין תקופות דיכאוניות להיפומאניה גורמים למצוקה קלינית משמעותית או ליקוי חברתי, תעסוקתי או תחום תפקודי משמעותי אחר.

יש לציין אם (Specify):

 1. אפיזודה נוכחית או אחרונה

  • היפומאניה
  • דיכאון
 2. יש לציין אם מופיע עם

  • anxious distress- מצוקה חרדתית
  • mixed features- תהפוכות מאניה והיפומאניה ודיכאון
  • rapid cycling- מעגליות מהירה
  • Mood congruent psychotic featurs – מאפיינים פסיכוטיים בהלימה עם מצב הרוח
  • Mood incongruent psychotic featurs – מאפיינים פסיכוטיים שאינם בהלימה עם מצב הרוח
  • Catatonia- קיפאון נוקשה או מצב גופני שניתן לפסל אותו
  • Peripartum onset- תוך כדי הלידה
  • Seasonal pattern- דפוס עונתי. הפרעה שקשורה לחשיפה לאור השמש
 3. יש לציין אם הקריטריונים לאפיזודת מצב רוח לא נענו

  • In partial remission – ברמיסיה חלקית
  • In full remision – ברמיסיה מלאה
 4. יש לציין מידת חומרה אם הקריטריונים לאפיזודת מצב רוח נענו

  • Mild – קלה
  • Moderate – בינונית
  • Severe – חמורה
 5.  צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג  ד”ר אילן טל בקישור